Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę w ramach Pracowni Umiejętności Społecznych w porozumieniu z Pracownią Alternatywnego Wychowania zaprasza na kolejną edycję studiów podyplomowych z socjoterapii, organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności z Łodzi.

Studia Podyplomowe z Socjoterapii są skierowane do osób, które pragną stworzyć przestrzeń wartościowej komunikacji między ludźmi wokół siebie – na co dzień.  Komunikacji, która przyniesie porozumienie, rozwiązanie problemów i satysfakcję.  Są to studia dla osób, które swoje wątpliwości wykorzystują i traktują jako szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

Celem Studiów podyplomowych z Socjoterapii  jest zdobywanie i podnoszenie własnych kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi.

 • Chcąc wyposażyć dzieci i młodzież w umiejętności i kompetencje społeczne, musimy odkryć i wytrenować je w sobie.
 • Studia nastawione są przede wszystkim na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.To 10. edycja Studiów, kierujemy je do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, przygotowujących się do pracy w służbach społecznych. Ofertę studiów podyplomowych kierujemy również do każdego, kto jest zainteresowany rozwojem swoich, osobistych kompetencji społecznych.

Program studiów:
Na program studiów składają się następujące przedmioty:

 • Warsztat motywacyjny;
 • Relacje interpersonalne – trening;
 • Socjoterapia – trening;
 • Umiejętności wychowawcze – trening;
 • Jak skorzystać z szansy, którą daje nam zmiana – trening;
 • Współpraca ze szkołą – trening;
 • Świadome Życie – trening (Celem treningu jest rozwijanie umiejętności podejmowania świadomych decyzji);
 • Postawy wobec osób z tzw. marginesu społecznego – warsztat;
 • Mechanizmy uzależnień – warsztat;
 • Seminarium dyplomowe – warsztat zadaniowy;
 • Seminarium dyplomowe – podsumowanie studiów.

Twórcą formuły studiów podyplomowych z Socjoterapii jest Ewa Rose –Alster – psycholog(UW), wieloletni pracownik Ośrodka Terapii Rodzin „Synapsis”, oraz przedszkola społecznego J. Strzemiecznego w Warszawie; Współzałożycielka i kierownik merytoryczny  Pracowni Alternatywnego Wychowania do  2012 roku.

Organizator:

Katarzyna Nowicka – Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę – ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, organizowane przez Pracownię Alternatywnego Wychowania. Certyfikowana socjoterapeutka, praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii. Założycielka Pracowni Umiejętności Społecznych przy Krakowskim Stowarzyszeniu Ocalić Szansę.

Zaproszeni specjaliści:

prof. dr hab. Anna Brzezińska  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Psycholożka, profesorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju oraz członek Komisji Etyki ds. Projektów Badawczych Instytutu Psychologii UAM. Członek Rady Naukowej i opiekun naukowy Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN. Interesuje się problemami rozwoju i edukacji oraz zdrowia publicznego. Autorka monografii Społeczna psychologia rozwoju, współautorka książki W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, redaktorka i autorka podręczników akademickich.

dr n.hum Teresa Jadczak-Szumiło
Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. interwencji kryzysowej. Opracowała dla rządu koncepcję pięciu ośrodków interwencji kryzysowej po powodzi w 1997 r. Specjalizuje się w pracy z ludźmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Prowadzi terapię traumy EMDR. Specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji. Ekspert ds. terapii dzieci w PARPA Warszawa. Prowadzi badania naukowe nad diagnostyką zespołu FAS u dzieci i nad zaburzeniami przywiązania.
Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Służby Zdrowia”  za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.). Jest konsultantem w poradni FASD w Wojewódzkim Szpitalu Pediatrycznym im. św. Ludwika w Krakowie, wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, UMCS Lublin.
Leszek Wróblewski –  Leszek Wróblewski – pedagog profilaktyki społecznej i resocjalizacji, certyfikowany socjoterapeuta. Od 20 lat zajmuje się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Autor i realizator programów profilaktycznych. Prowadzi treningi i warsztaty w zakresie rozwoju
osobistego przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prywatnie –
pasjonat fotografii i górskich wędrówek, pisze wiersze. Wydane publikacje:
Tomik wierszy „Światło życia”(1998), książki „Wieża zagubionych dusz”(2005)
oraz „Po drugiej stronie mgły” (2015)

Artur Lutarewicz
Psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie, członek Społecznego Komitetu ds. AIDS, doradca Anonimowego Punktu Testowania HIV, profilaktyk, zajmuje się problemami młodzieży.

Paweł Siłakowski
Psycholog, streetworker, psycholog w Rodzinnej Poradni Profilaktyki Uzależnień.

Czas i miejsce trwania:

Studia będą prowadzone metodą treningową i warsztatową (III semestry). Proponowane miejsce zjazdów – Gospodarstwo Agroturystyczne we wsi Pupki o/Olsztyna. W miarę możliwości terminy i miejsca zjazdów są ustalane wspólnie z całą grupą.

Odpłatność:
Koszt udziału w studiach wynosi 1980 zł za semestr (III semestry). Dodatkowo słuchacz ponosi koszty noclegu i wyżywienia podczas zjazdów (w proponowanym przez nas ośrodku kwota ta wynosi 55 zł za dzień szkolenia). Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja otwarta – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dysponujemy 15 miejscami.
Należy przedstawić następujące dokumenty:
kwestionariusz osobowy (strona www.wsinf.edu.pl)
oryginał lub odpis dyplomu studiów wyższych
dwie fotografie
kserokopię dowodu osobistego

Informacje: Katarzyna Nowicka (667966508)                                                                 e-mail: katarzyna.nowicka02@gmail.com; podyplomowe@wsinf.edu.pl