Darowizna na Obóz Wakacyjny dla podopiecznych Krakowskiego Stowarzyszenia Ocalić Szansę to pomoc skierowana w odpowiednim kierunku.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wakacji dla podopiecznych Krakowskiego Stowarzyszenia Ocalić Szansę w ramach Pracowni Umiejętności Społecznych.
Prosimy Państwa o wzięcie udziału w tym przedsięwzięciu poprzez przekazanie darowizny na trzytygodniowy obóz poruszający tematykę Empatii i naukę uwrażliwiania młodych ludzi na otoczenie.

Zbliżają się wakacje, kolejne spotkanie z młodymi ludźmi ( bardzo młodymi), wyciągnęliśmy wnioski z naszych dotychczasowych doświadczeń. Temat jaki chcemy i widzimy potrzebę realizacji podczas Obozu letniego 2017, to EMPATIA.

Do tego, żeby nasi podopieczni uwrażliwili się na innych potrzebne jest zbudowanie w nich pewności siebie, ale pewności, która nie jest zakorzeniona w arogancji, ani w dumie tylko we własnych doświadczeniach bycia z innymi, w koleżeństwie, w przyjaźniach. W takich kontaktach interpersonalnych, które pozwalają na wyrażanie swoich potrzeb i wzięcia pod uwagę potrzeb innych.

Do realizacji tych zamierzeń wykorzystamy kilka rodzajów oddziaływań, które zrealizujemy podczas trzytygodniowego obozu na Warmii i dwudniowej wycieczce nad morzem:

  • Wspólne zadania i działania na rzecz innych; oraz na rzecz własnego zespołu – możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu posiłków dla uczestników Wioski Teatralnej; codzienne życie w jednym domu; dzielenie się wspólną przestrzenią; organizowanie czasu spędzanego razem, itp.
  • Poszerzanie i zdobywanie wiedzy na temat świata poprzez turystykę i zwiedzanie miejsc pomocnych w kształtowaniu światopoglądu – wycieczka do Olsztyna (m.in. Olsztyn – Stare Miasto, Zamek Kapituły Warmińskiej, „Kamienna Baba”, Sale Kopernikowskie, Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum Przyrody, Zwiedzanie Akwarium Gdyńskiego, Fokarium, Rejs statkiem na Hel, Pracownia Bursztynu, Twierdza Wisłoujście).
  • Edukację ekologiczną – spotkania ze Strażnikiem Klimatu, edukacja ekologiczna prowadzona w sposób różnorodny, ale ukierunkowany na budzenie szacunku dla wszelkich form życia, zwraca się uwagę na sieć powiązań i zależności w przyrodzie. Motywuje do podejmowania działań dla jej ochrony. Edukuje w taki sposób, aby skutecznie chronić dziką przyrodę. Głównym celem jest kształcenie osób zainteresowanych aktywną ochroną przyrody.
  • Zabawę i wspólne zadanie spędzanie czasu razem, nabywanie grupowych doświadczeń, przeżyć – stworzenie Pracowni Zainteresowań np. plastycznej, teatralnej, muzycznej, fotograficznej, stolarskiej, sportowej i innych zgodnych z zainteresowaniami podopiecznych. Skorzystanie z oferty Wioski Teatralnej.
  • Bezpieczeństwo i promocję zdrowia – kształtowanie umiejętności społecznych, życiowych zdolności do przystosowania i pozytywnego zachowania, które umożliwiają skutecznie radzenie sobie z wyzwaniami codziennego życia. W szczególności umiejętności życiowe, to psychospołeczne kompetencje i interpersonalne umiejętności, które pomagają ludziom podejmować słuszne decyzje, rozwiązywać problemy, myśleć krytycznie i kreatywnie, skutecznie się komunikować, budować zdrowe relacje, identyfikować się z innymi, radzić sobie i zarządzać swoim życiem w zdrowy i efektywny sposób. Rozwój umiejętności życiowych włączony jest w edukację zdrowotną. Zdrowie to stan fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu.

Budżet wyjazdu wakacyjnego – Pracownia Umiejętności Społecznych –
Wakacje 2017 – EMPATIA to 20 tysięcy złotych.

Do tej pory wnioskowaliśmy o darowiznę do kilku fundacji, firm i osób prywatnych oraz do Urzędów. Czekamy na odpowiedzi i szukamy nowych darczyńców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani za naszym pośrednictwem wywrzeć wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu współpracy, życzliwości i poszanowania innych oraz brania odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, prosimy o przelew na kwotę jaką uznają Państwo w tym momencie za stosowną. Pracownia Umiejętności Społecznych może stać się Waszym realnym udziałem.

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę ALIOR BANK S.A. oddz. Kraków
42 2490 0005 0000 4500 6799 0511

W celu uzyskania większej ilości informacji, prosimy o kontakt. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości.
Katarzyna Nowicka, 667-966-508, biuro@ocalicszanse.org

Wpłać Darowiznę