Kim jesteśmy

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę jest organizacją non – profit istniejącą od marca 2005 roku. Stowarzyszenie od 9 lat prowadzi świetlice socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w Rząsce pod Krakowem.

Mamy pod opieką grupę 30 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, większość z nich zagrożona jest wykluczeniem społecznym. Znajdują się oni w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i emocjonalnej dlatego potrzebują dużo wsparcia ze strony dorosłych.

Cztery dni w tygodniu nasi podopieczni spędzają czas w świetlicy, gdzie otaczani są kompleksową opieką. Zapewniamy im posiłki, pomoc w nauce, rozwój zainteresowań kulturalnych i sportowych, zajęcia socjoterapeutyczne oraz profesjonalną pomoc pedagogiczną.

Podczas wakacji i ferii zimowych organizujemy półkolonie oraz obozy socjoterapeutyczne, a także spotkania okolicznościowe – Dzień Dziecka, tradycyjne spotkania Wielkanocne i Wigilijne.

Misja Stowarzyszenia

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji w świecie, gdzie często muszą liczyć tylko na siebie. Chcemy im pokazywać, że wokół nich są inni ludzie chętni do pomocy, do wsparcia, życzliwi i uczciwi i że oni sami mogą takimi ludźmi być.

Poprzez nasze działania chcemy wspierać i pomagać w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym, szczególnie w okresie dojrzewania – wchodzenia w dorosłość, kiedy kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Naszym kolejnym celem jest propagowanie i uczenie socjoterapii innych ludzi zajmujących się pracą z dziećmi – studentów, pedagogów, psychologów. Pokazujemy przyszłym socjoterapeutom jak ważna jest praca w zespole, wzajemne wsparcie i bycie blisko; czego też będą uczyć dzieci.

Katarzyna Nowicka

Jest współzałożycielką Krakowskiego Stowarzyszenia Ocalić Szansę. Obecnie pełni najrozmaitsze funkcje kierownika, wychowawcy, socjoterapeuty i fundrisera aby cały czas rozwijać działalność świetlicy w Rząsce.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą metodą Socjoterapii. Od pięciu lat prowadzi warsztaty i treningi, jest certyfikowaną socjoterapeutką i członekiem Zarządu Ogólnopolskiej Sekcji Socjoterapii oraz Komisji Certyfikatów Socjoterapeutycznych. Współtworzyła ideę oraz program merytoryczny Ogólnopolskich Konferencji Socjoterapii.

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła m.in. kursu interwencji kryzysowej projektowania działań profilaktycznych w społeczności lokalnej, warsztaty plastyka, ruch i taniec w grupie oraz muzyka w wychowaniu i terapii. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapii (Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi we współpracy z Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej w Łodzi). Posiada doświadczenie w prowadzeniu warszttów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Prywatnie wychowuje dwójkę dzieci i psa, lubi pływać, a z wszystkich kuchni świata wybrałaby japońską.