KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE OCALIĆ SZANSĘ

ŚWIETLICA:

ul. Klubowa 2
30-199 Rząska

BIURO:

ul. Królowej Jadwigi 76/1a
30-209 Kraków

Katarzyna Nowicka
tel. + 48 667-966-508
e-mail: biuro@ocalicszanse.org

NIP: 6792841390
REGON: 120026386
KRS: 0000230270

KONTO:
Alior Bank Spólka Akcyjna
42 2490 0005 0000 4500 6799 0511