Krakowskie Stowarzysznie Ocalić Szansę realizowało projekty we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Akademią Orange, Programem Młodzież w Działaniu czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.