Krakowskie Stowarzysznie Ocalić Szansę realizowało projekty we współpracy z Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Akademią Orange, Programem Młodzież w Działaniu czy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

dofinansowała gmina zabierzów

Projekt „Inne spojrzenie na świat”

<h3> Projekt „Inne spojrzenie na świat” </h3> Realizacja: marzec 2012 – grudzień 2012 Projekt zakładał rozwijanie zainteresowań, wyobraźni oraz twórczej postawy wobec świata poprzez zorganizowanie zajęć i warsztatów fotograficznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z...