Jak co roku już od 11 lat przygotowujemy obozy dla podopiecznych. Efekty, które dzięki wyjazdowi można uzyskać podczas obozu są zdumiewające. Dosłownie w każdym Dziecku można zauważyć pozytywną zmianę. U jednych mniejszą u innych większą ale w każdym przypadku jest to krok w nauce dobrego bycia z innymi, w nabieraniu pewności siebie, w odkrywaniu swojej roli w otaczającym świecie. Do nauki jest sporo – umiejętność zarządzania czasem; umiejętność wytyczania celów; umiejętność podejmowania decyzji; konstruktywne podejście do błędów; radzenie sobie z niepowodzeniem; umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów; przezwyciężanie zakłopotania, radzenie sobie z tremą; rozumienie czyichś uczuć; radzenie sobie z własnymi przykrymi emocjami (złością, gniewem, smutkiem, bezradnością, stresem).

    Zwracamy się Was z prośbą o pomoc w zorganizowaniu wakacji dla podopiecznych Krakowskiego Stowarzyszenia Ocalić Szansę w ramach Pracowni Umiejętności Społecznych.

Pracownia Umiejętności Społecznych może stać się realnym Waszym udziałem.
Temat jaki chcemy i widzimy potrzebę realizacji podczas Obozu letniego 2016, to EMPATIA.

Do tego, żeby nasi podopieczni uwrażliwili się na innych potrzebne jest zbudowanie w nich pewności siebie, ale pewności, która nie jest zakorzeniona w arogancji, ani w dumie tylko we własnych doświadczeniach bycia z innymi, w koleżeństwie, w przyjaźniach. W takich kontaktach interpersonalnych, które pozwalają na wyrażanie swoich potrzeb i wzięcia pod uwagę potrzeb innych.

Jeżeli możecie to włączcie się – za naszym pośrednictwem wywrzecie wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu współpracy, życzliwości i poszanowania innych oraz brania odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość prosimy o przelew na kwotę jaką uznacie w tym momencie za stosowną.

Krakowskie Stowarzyszenie Ocalić Szansę ALIOR BANK S.A. oddz. Kraków
42 2490 0005 0000 4500 6799 0511

    Pojedzie 17 osób, na każde Dziecko potrzebujemy 2350zł (nocleg, wyżywienie, podróż, warsztaty, atrakcje, ubezpieczenie) . Mamy już 19 000zł.

Dowiedz się więcej

Wpłać Darowiznę