”Żyję wśród ludzi – jestem obywatelem”

Realizacja: październik 2012 – wrzesień 2014

Celem projektu było angażowanie dzieci i młodzieży w aktywność społeczną, zdobywanie przez nich wiedzy i umiejętności dotyczącej funkcjonowania w społeczności obywatelskiej. Nauka samorządności i dbania o dobro wspólne, wzrost zachowań prospołecznych i zmniejszenie wzajemnej dyskryminacji osób biednych, niepełnosprawnych, chorych, sędziwych. Projekt w partnerstwie z Pracownią Alternatywnego Wychowania, współfinansowany ze środków Szwajcarskich. Projekt był skierowany do 70 dzieci i młodzieży – realizowany jednocześnie w Łodzi i w Krakowie.