Projekt Aktywny Podróżnik – z Rząski do Warszawy”

Realizacja: 21.05.2016 r. – 10.06.2016 r.

Projekt w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów.
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów 2016r.

Uczestnicy projektu odwiedzili Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzili sześciu wystawy stałych, a także Majsternię, Teatr Wysokich Napięć oraz Teatr Robotyczny. Projekt zakładał zaktywizowanie do turystyki, do wypoczynku poprzez turystykę. Rozwój zainteresowań i pasji, naukę zbierania informacji, materiałów z podróży.