Projekt „Sport to jest to!”

Realizacja: luty 2016 – październik 2016.

Projekt w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów.
Realizacja zadania publicznego w zakresie Kultury, Sztuki, Ochrony dóbr i tradycji na terenie Gminy Zabierzów 2016r.

Celem zadania pod tytułem „Moje Spotkania ze Sztuką” było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabierzów na temat dziedzictwa kulturowego ich regionu. Poprzez realizację projektu zdobyli wiedzę i „warsztat” niezbędny do wytworzenia twórczej postawy wobec świata. Przeprowadzenie cyklu warsztatów, stworzyło okazję oraz umożliwiło dzieciom i młodzieży bliski kontakt ze sztuką w różnych jej aspektach.