Projekt „Sport to jest to!”

Realizacja: luty 2016 – listopad 2016.

Projekt w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów.
Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w 2016 r.

Projekt zakładał – Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowo rekreacyjne, zajęcia turystyczno- krajoznawcze oraz profilaktykę uzależnień. Zagospodarowanie czasu wolnego, pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości. Promowanie różnorodnych aktywnych form spędzania czasu wolnego. Współczesną młodzież i dzieci jak podają źródła naukowe cechuje bierny tryb życia.