Projekt „Z Głową Wykorzystuję – nie marnuję”

Realizacja: październik 2015 – czerwiec 2016

Projekt dofinansowany przez Fundację Tesco Dzieciom.

W ramach projektu przeprowadzimy cykl warsztatów i szkoleń na temat źródeł i przyczyn marnowania żywności oraz na walkę z tym zjawiskiem. Do projektu zapraszamy społeczność Zespołu Szkół w Rząsce oraz społeczność lokalną Rząski. Naszymi Partnerami w tym programie jest Zespól Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce
oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.