Projekt „Rząska – tu mieszkam”

Realizacja: marzec 2015 – listopad 2015

Projekt w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Gminę Zabierzów (koszt całkowity projektu 12 020zł, z dotacji 2 000zł)

Założeniem projektu „Rząska – tu mieszkam” jest kształtowanie świadomych swojej tożsamości obywateli poprzez przeprowadzenie zajęć historycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz organizowanie zajęć mających na celu ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz jej mieszkańców. Dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach prowadzonych aktywnymi metodami. Podczas zajęć będą poznawali historię Polski i historię swojej miejscowości. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w projekt zwiększy ich wiedzę historyczną, zbuduje więzi z lokalnym środowiskiem, nauczy szacunku do osób starszych, a także poprzez zapełnienie ich czasu wolnego w ciekawy sposób będzie zapobiegało spędzaniu go w sposób nieakceptowany społecznie lub szkodliwy.